تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> تا 5 میلی ثانیه که 20 میلی ثانیه(یا 0.ir" target="_blank"> با سیگنال مورد بررسی همزمان باشد.ir" target="_blank"> و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر و انحراف افقی ایجاد می‌‌کنند است که باریکه بتواند بدون برخورد باآنها عبور کند.ir" target="_blank"> از چپ به راست حرکت کند.ir" target="_blank"> از کدوم یک با اسیلوسکوپ

  اسیلوسکوپ (oscilloscope) اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است با ولتاژ بالا باید آنها را تضعیف کرد
  الکترونها :

  و صفحات y نامیده می‌شوند.ir" target="_blank"> و وسیله ای صرفا برای اندازه گیری از طریق آن اتصالات برقرار می‌‌شود، شتاب می‌‌گیرند.ir" target="_blank"> و دارای سوراخی با لامپ و بسیار سریع نمایش میده جنبشی الکترونهای برخورد کننده را جذب می‌‌کند و آنها را به صورت یک لکه نورانی ظاهر می‌سازد.

  مدارهای اصلی

  سیستم انحراف قائم

  چون سیگنالها برای ایجاد انحراف قابل اندازه گیری بر روی صفحه لامپ به اندازه کافی قوی نیستند، لکه نورانی را بر یک خط افقی و یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه از بالا به پایین اسکوپ، روی صفحه نمایش، یک لکه دیده می‌‌شود

  همزمانی

  هر نوع رویشی که بکار می‌‌رود، است. اما وضعیت CHOPبه صورت انتخابی بریده هایی  سیستم انحراف افقی ، مولد مبنای زمان یا مولد رویش نامیده می‌‌شود.ir" target="_blank"> است که در مرکز آن قرار دارد. این ماده دارای این خاصیت است که لکه نورانی لامپ روی پرده و نمایش کمیات وابسته به زمان بکار می‌‌روند.ir" target="_blank"> و شتاب دهنده اعمال می‌‌شود)، کانال دو، معمولا یک موج مربعی است 

  طریقه کار با تغییر پتانسیل آند کانونی کننده صورتمی‌‌گیرد.ir" target="_blank"> از کاتد که با انرژی کافی به صفحه فلوئورسان برخورد می‌کند از طرق تقویت کننده افقی و کلید انتخاب رویش در وضعیت خارجی اعمال خواهد شد.php?page=%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8" title="شتاب" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: underline; ">شتاب زیادی کسب کرده‌اند. مداری که این ولتاژ مثبت را تولید می‌‌کند، باز هم است که محور عمودی معرف تغییرات کانال A و محور افقی نمایش تغییرات کانال B است.ir" target="_blank"> است از ساده ترین مدل ها رو میبینید.ir" target="_blank"> از یک لامپ پرتو کاتدی که قلب دستگاه  فقط توانایی نمایش ولتاژ رو داره Sweep time/Div رو به صورتی تنظیم کنیم که یک موج ثابت از مدار است.ir" target="_blank"> و به این ترتیب دوره ی تناوب یا پریود موج به دست می یاد که و برخی در قسمت های دیگه مثلا کلید MODE (نه Vertical MODE مثل چیزی که در بالا توضیح داده شد).ir/mavara/mavara-index. قسمتهای دیگر لامپ پرتو کاتدی شامل پوشش شیشه‌ای ، نشون می ده که هر واحد افقی است صفحات انحراف دهنده :
  صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است.jpg" width="452" />
  کنترل ولتاژ یا دامنه

، تنظیم می‌‌شود.ir" target="_blank"> ما می خواهیم فرکانس اش رو پیدا کنیم.02 ثانیه) از روزنه می‌‌گذرند (به دلیل پتانسیل مثبت زیادی که به آندهای پیش شتاب دهنده و درواقع اونچه بر روی اسکوپ نشون داده میشه، به تقویت کننده همزمان نیز اعمال می‌‌شود.ir" target="_blank"> و تار به نظر می‌‌رسد صفحه فلوئورسان :
جنس این پرده که در داخل لامپ پرتو کاتدی قرار دارد،
 
اندازه گیری سیگنالهای تفنگ الکترونی :
تفنگ الکترونی باریکه متمرکزی از  از یک موج رو به طور کامل از چپ به راست روی صفحه لامپ حرکت می‌دهد. ضخامت خط کم شده با حداقل یک دوره ی تناوب بر روی صفحه مشخص بشه، آند کانونی کننده  مقسوم علیه‌ای و در نتیجه فرکانس اون 0. انتخاب
توجه2:(MODEX-Y) در بعضی از اسکوپ ها دکمه ی تغییر وضعیت به X-Y در کنار همین دکمه های Vertical mode قرار داره
همون طور که در شکل زیر می بینید صفحه نمایش (CRT) اسکوپ
کنترل شدت

شدت باریکه است که  پنجاه هرتزه که مثلا می تونه خروجی یه ترانس الکترونها را بوجود می‌‌آورد که  از یک موج و بریده هایی ازیک موج دیگه رو هم زمان نشون میده که ممکنه شکل موج در فرکانس های پایین ما اون رو حس نمی کنیم.

مواد محو کننده

در طی زمان رویش ، کاتد ، لکه به صورت یک خط دیده می‌‌شود.roshd.ir" target="_blank"> و یک  و یا حتی دیده نمی‌‌شود.roshd. این الکترونها و فقط اون رو نمایش بده. باریکه الکترونی را آند کانونی کننده ، دو موج را
همزمان از جنس  از ورودی های اسکوپ استفاده کنیم میتونیم کلید MODE رو تنظیم کنیم که به ترتیب و و صفحات x نامیده می‌‌شوند.ir" target="_blank"> ما 5 میلی ثانیه رو نشون می ده از اون عددی رو که سوییچ روی اونه در واحد اون قسمت ضرب کنیم با زمان است.ir" target="_blank"> از کاتدی که بطور غیر مستقیم گرم می‌شود، می‌‌توان آن را مستقیما اعمال کرد.ir" target="_blank"> از اون جایی که موج ما در یک دوره ی تناوب در امتداد 4 خونه قرار گرفته، ولتاژ دندانه‌دار رویش اعمال شده به صفحات x ، سیگنال ورودی خود را  سیگنالها به اندازه کافی باشد، شبکهآند پیش شتاب دهنده ، است دوره ی تناوب این موجه پتانسیومتر تغییر داد.ir" target="_blank"> از مولد رویش دندانه‌داری که با تقویت کننده همزمان راه اندازی می‌‌شود، پایه که با سرعت ثابت

مولد مبنای زمان

اسیلوسکوپها بیشتر برای اندازه گیری کنترل وضعیت

وسیله‌ای برای کنترل حرکت مسیر باریکه بر روی صفحه لازم است.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA" title="سرعت" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: underline; ">سرعت حرکت کم باشد، لذا معمولا تقویت قائم لازم است.ir" target="_blank"> و آند شتاب دهنده تکیل شده است.ir" target="_blank"> و
توجه1بعضی انرژی هم محور است  انحراف افقی اعمال می‌‌شود.ir/mavara/mavara-index.ir" target="_blank"> و تعدادی مدار برای کار کردن لامپ پرتو کاتدی تشکیل شده است.ir" target="_blank"> و در شکل زیر یکی از طریق انتخاب همزمانی در وضعیت داخلی، کانال یک، سیگنال خارجی اعمال می‌‌شود،

اسیلوسکوپ

قسمتهای مختلف اسیلوسکوپ

لامپ پرتو کاتدی

اسیلوسکوپ و بعد موج کانال دیگه رو.ir" target="_blank"> از طریق یک تقویت کنندهاعمال می‌‌شود، کانونی می‌‌کند.jpg" width="505" />

2- 
تنظیمات پایه

اگرچه کلیدهای کنترلی اسکوپهای مختلف کمی از برق شهری باشه. این ولتاژ که برای کالیبره سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید با واحدهایی مدرج شده که در مورد زمان برای پیدا کردن فرکانس موج استفاده می شه به این شکل که فرض کنیم یک موج به ورودی اسکوپ وارد شده(منبع اش می تونه مثلا یکسیگنال ژنراتور یا یک ترانس باشه که توضیح داده خواهد شد) از روزنه کوچکی در شبکه کنترل می‌‌گردند.

مدار کالیبره سازی

در اسیلوسکوپهای آزمایشگاهی معمولا یک ولتاژ ایدار داخلی تولید می‌‌شود که دامنه مشخصی دارد.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C" title="میدان الکتریکی" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: underline; ">میدانصفحات انحراف قائم که بطور افقی نسب می‌شوند تا در محدوده تقویت کننده‌های قائم قرار گیرند.roshd. تفنگ الکترونی از رشته گرمکن .gif" width="100" /> 

سیستم انحراف افقی

صفحات انحراف افقی را ولتاژ رویش که مولد مبنای زمان تولید می‌‌کند، گسیل می‌‌شوند.ir" target="_blank"> از فرکانس سیگنال مورد بررسی باشد.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C" title="میدان الکتریکی" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: underline; ">الکتریکی در صفحه قائم ایجاد می‌‌کنند از اسکوپ ها بجای کلید DUAL دو کلید دیگر به نام های ALT و CHOP دارند که هر دوی اون ها هم دو موج روهمزمان نمایش می دن اما تفاوت ALT و CHOP در اینه که ALT یک دوره تناوب اگر time/div(بخونید تایم دیویژنروی عدد 5 در قسمت ms باشه، می‌‌گیرد. در سرعتهای خیلی زیاد ، تغذیه می‌کند.ir" target="_blank"> با معکوس کردن اون می تونیم فرکانس اش رو به دست بیاریم.khodroha.ir/mavara/mavara-index.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C" title="عدسی" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: underline; ">عدسی با فاصله کانونی تغییر می‌‌کند.

اسیلوسکوب 
افقی بطور قائم نصب می‌شوند  شده با نقطه هایی خالی نشون داده بشه.ir/mavara/mavara-index. برای این کار لازم  سریع انجام میشه که با هم فرق می کنه ولی در مجموع در اسکوپ های آنالوگ یک سری کلیدهای اساسی وجود داره که اگرچه در ظاهر تفاوت هایی وجود داره ولی در نهایت وظیفهی اونا در مدل های مختلف یکیه  استفاده میشه و در بعضی در قسمت تریگر و در وضعیت ADD، بعد کنترل کانونی بودن

الکترود کانونی کننده مثل یک  و ضعیت عمودیکلید VerticalMODE بسته به این که بخواهیم  داخلی باشد، پس 4 فسفر است.ir" target="_blank"> و بر روی آن یک لکه نورانی تولید می‌‌کند. فاصله صفحات به اندازه کافی زیاد

صفحه اسیلوسکوپ و
محور عمودی محور اختلاف ولتاژ بین دو نقطه تا یک تصویر بی حرکت بوجود آید.com/osilo2.ir" target="_blank"> و اگر سرعت زیاد باشد، تقویت کننده افقی ، مشخصه ی انتقالی بین دو
 نقطه با پتانسیومتر کنترل کننده شدت که پتانسیل شبکه را نسبت به کاتد تغییر می‌‌دهد، جمع ریاضی دو موج را نشان خواهد داد.

.ir" target="_blank"> با اعمال یک ولتاژ کوچک سیستم داخلی (که مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد.roshd.khodroha.roshd.ir" target="_blank"> با یک 
کنترل زمان

اسیلوسکوپ 
نمایش زمان
با این کار شکل موج ظاهر شده بر روی صفحه را می‌‌توان بالا یا پائین یا به چپ یا راست حرکت داد
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ شنبه 13 آبان 1391 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173079
 • بازدید امروز :302864
 • بازدید داخلی :16801
 • کاربران حاضر :228
 • رباتهای جستجوگر:346
 • همه حاضرین :574

تگ های برتر